เจ็บกันมาเยอะ เกียร์พังเพราะแค่ คลัชท์//ซีล//โอริง เสื่อม!!!

เจ็บกันมาเยอะ เกียร์พังเพราะแค่ คลัชท์//ซีล//โอริง เสื่อม!!!

ปัญหาเกียร์พัง เร่งเครื่องแรงบ่อยๆ ทำเกียร์น็อคไม่รู้ตัว !

ปัญหาเกียร์พัง เร่งเครื่องแรงบ่อยๆ ทำเกียร์น็อคไม่รู้ตัว !

อย่าชะล่าใจ เกียร์พัง 'เปลี่ยน' หรือ 'ซ่อม' ทางเลือกไหนเจ็บน้อยที่สุด

อย่าชะล่าใจ เกียร์พัง 'เปลี่ยน' หรือ 'ซ่อม' ทางเลือกไหนเจ็บน้อยที่สุด

ไม่เปลี่ยนน้ำมัน เสี่ยง !!

ไม่เปลี่ยนน้ำมัน เสี่ยง !!

เหยียบไม่พุ่ง เร่งไม่ขึ้น แซงไม่ไป เพราะสมองเกียร์ตัน  !!

เหยียบไม่พุ่ง เร่งไม่ขึ้น แซงไม่ไป เพราะสมองเกียร์ตัน  !!

ส่งของไม่ทันเพราะเกียร์มีปัญหา เพราะไม่ตรวจสภาพก่อนลุย

ส่งของไม่ทันเพราะเกียร์มีปัญหา เพราะไม่ตรวจสภาพก่อนลุย